PG Registration 2019
No lecture for SY Junior College
Commence of FY Junior College
Notice for Degree College Students
FYJC Arts / Science / Commerce / HSVC
Book Bank Facility for Degree Students
Subject Change for F.Y.B.A. & F.Y.B.Sc.
Commence of F.Y.B.A/B.Sc./B.Com. /B.Sc.I.T./ B.M.S./B.M.M./College
Commence of Junior College
Commence of Degree College

Hindi Literary Association

About the Association

Hindi Associattion  mei aneko karykram ayojit hote hai. guru puranima ke din hindi sahitya parishad ka udghatan hota hai. 5 siptember ko sichak divas ka karykram. 14 siptember ko hindi divas manate hai. december mah mei hindi utasav ke kryakram ayojite kiye jate hai.  ye kraykram hindi sahitya ke niyamit karyakram hai. iske atirikat workshop aur National aur international seminar ayojit hote hai. 

Events