One week National level webinar on "Life and Mission of Lokmanya Tilak"

NCC Enrollment for 1st year 2020-21
List of Students Seat No for Online Examination March-2020
Student Help line for ONLINE EXAMINATION MARCH-2020
Online lectures for F.Y.B.A. / B.Sc. / B.Com. / B.Sc.I.T. / B.M.S. / B.A.M.M.C.
Online Exam Time Table Sem II-IV-V-VI Regular and ATKT March-2020
Important instructions for students regarding online examination
T.Y.B.M.S. students (Sem VI-2019-2020) External Viva
SCIENCE ASSOCIATION (J.C.)- VVM,SOF AND IOQs 2020-21
Best of Luck to All Ty Students
University Examinations (Online) Commencement
PG Admission -2021 for Part II Students
Google Form for Final year Students of Academic Year 2019-2020

Hindi Literary Association

About the Association

Hindi Associattion  mei aneko karykram ayojit hote hai. guru puranima ke din hindi sahitya parishad ka udghatan hota hai. 5 siptember ko sichak divas ka karykram. 14 siptember ko hindi divas manate hai. december mah mei hindi utasav ke kryakram ayojite kiye jate hai.  ye kraykram hindi sahitya ke niyamit karyakram hai. iske atirikat workshop aur National aur international seminar ayojit hote hai. 

Events