Degree Certificate Distribution Function
T.Y. Bsc.I.T./B.M.S./ B.M.M, MA/Msc Sem-II and IV March-2019 University Exam Form Submition
H.S.C. Practical Examination Feb/Mar 2019
H.S.C. Oral Examination Feb/Mar 2019

Hindi Literary Association

About the Association

Hindi Associattion  mei aneko karykram ayojit hote hai. guru puranima ke din hindi sahitya parishad ka udghatan hota hai. 5 siptember ko sichak divas ka karykram. 14 siptember ko hindi divas manate hai. december mah mei hindi utasav ke kryakram ayojite kiye jate hai.  ye kraykram hindi sahitya ke niyamit karyakram hai. iske atirikat workshop aur National aur international seminar ayojit hote hai. 

Events