One week National level webinar on "Life and Mission of Lokmanya Tilak"

Rectification of notice no E-24
Time Table for Mock Test Online Examination March 2020
Last chance to update data for current online examinations March 2020
Mentor Mentee Scheme For FYBA/BCom/BSc/IT/BMS/BAMMC Students
List of Students Seat No for Online Examination March-2020
Student Help line for ONLINE EXAMINATION MARCH-2020
Online lectures for F.Y.B.A. / B.Sc. / B.Com. / B.Sc.I.T. / B.M.S. / B.A.M.M.C.
Online Exam Time Table Sem II-IV-V-VI Regular and ATKT March-2020
Important instructions for students regarding online examination
University Examinations (Online) Commencement

Bachelor of Mass Media (Marathi)

प्रवेशासंबंधीचे नियम

विद्यार्थी क्षमता 60

(अ) जे विद्यार्थी उच्चमाध्यमिक शालांत परीक्षा (12 वी) ला बसले आहेत किंवा एस एस सी नंतर ज्यांनी इतर कोणत्याही इंजिनीयरींग शाखेतील पदविका, दोन किंवा तीन अथवा चार वर्षाचा महाराष्ट्र बोर्ड आॅफ टेक्नीकल एज्युकेशनचा समकक्ष अभ्यासक्रम पूर्ण केलेला असेल, ते विद्यार्थी या अभ्यासक्रमाला प्रवेश घेऊ शकतात.

(ब) जे विद्यार्थी बॅचलर आॅफ मास मीडिया या अभ्यासक्रमाला प्रवेश घेऊ इच्छितात त्यांनी महाराष्ट्र बोर्डाची उच्चमाध्यमिक शालांत परिक्षा, 12 वी उत्तीर्ण केलेली असली पाहीजे.